Allahım Sorularım Var

“Cogito, ergo sum.” René Descartes

İnternette sıkça paylaşılan bir soru ve bu soruya öğrencinin verdiği ibretlik bir cevap vardır.

Soru şöyle: Platon ve Descartes’ın bilginin kaynağı ile ilgili görüşlerinizi yazınız?

Öğrencinin cevabı: 

Descartes: Düşünüyorum öyleyse varım.

Platon: Kimse sana yoksun demedi.

Ne zaman görsem keyiflendiğim bu cevapta Eflatun’a göre bilginin yegâne kaynağı zihindir.

İnsanlar akletme, düşünme yetileri sayesinde bu dünyadaki diğer bütün canlılardan daha üstün konumdadır. Zihnimizin mükemmel yapısı sayesinde dünyayı imar edebiliyor, sosyalleşebiliyor, üretebiliyor, düşünebiliyor, tefekkür edebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyoruz. Düşünebilmek mütemadiyen aklımızın gerçekleştirdiği bir eylem dolayısıyla. Beynimiz hiç boş durmuyor, uyku halindeyken bile çalışıyor. uyanıkken öğrenilen şeyleri kalıcı olarak saklıyor, zarar gören kısımlarını onarıyor, adeta bakım yapıyor kendine.

Düşünmenin en doğal sonucu ise soru sormak oluyor. Herkesin hayatında sorduğu, cevaplar aradığı, bazen cevapları bulduğu ve çoğu zaman bulamadığı soruları vardır. Bu kainat neden var? Kainat nasıl var oldu? Biz neden varız? Dünyadaki amacımız ne? Dünyadaki iyiliklerin ve kötülüklerin sebebi ne? Öldükten sonra bize ne olacak? Ölümden sonra hayat var mı?

Soruların sonu gelmez…

Bu ve benzeri sorulara yanıt aramak üzere çalışmalar yapan Prof. Dr. Soner Duman hocamız bir süredir Genç Dergi’de yazılar yazarak sorulara cevaplar sunmuştu. Her ay bir soruyu gündeme taşıyan Soner Hoca’nın yazıları nihayet kitap haline gelecek bir hacme ulaştı. Allahım Sorularım Var isimli kitap, Ekim 2020 tarihinden itibaren Genç Dergi’ye abone olan herkese hediye edilecek, kitabın satışı bu süre içerisinde olmayacak.

Dopdolu ve oldukça istifadeli olan bu kitabı her genç muhakkak okumalı. Prof. Dr. Soner Duman Hoca’nın müthiş kaliteli cevapları için denilebilecek tek şey ise, Rabbimiz Soner Hoca gibi hocalarımızın sayılarını artırsın. Amin…

Kitapta bulunan sorular şu şekilde:

 • EVRENİN BİR YARATICISI OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYORUZ?
 • ALLAH NASIL BİR VARLIKTIR?
 • ALLAH’IN EZELÎ OLMASINI NASIL ANLAYABİLİRİZ?
 • ALLAH’IN GÜÇ YETİREMEYECEĞİ ŞEYLER VAR MI?
 • ALLAH -HÂŞÂ- EGOİST Mİ?
 • ALLAH’IN İBADETE İHTİYACI YOKSA NİÇİN BİZDEN İBADET ETMEMİZİ İSTİYOR?
 • ALLAH MELEKLERİ NİÇİN YARATTI?
 • ŞEYTAN NASIL BİR VARLIKTIR, İNSAN İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
 • ŞEYTAN NİÇİN VAR?
 • KUR’AN’IN ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİNİ NEREDEN BİLİYORUZ?
 • KUR’AN’A İLİŞKİN BAZI SORULAR
 • PEYGAMBERLERE İLİŞKİN SORULAR
 • ÂHİRETİN VAR OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYORUZ?
 • KABİR HAYATINA / BERZAH ÂLEMİNE İLİŞKİN SORULAR
 • MÜSLÜMAN OLMADIĞI HALDE İYİ OLAN BİR KİMSE İÇİN ÂHİRETTE KURTULUŞ MÜMKÜN DEĞİL Mİ?
 • KAZA VE KADERE İMAN NE DEMEK?
 • ALLAH’IN YARATMASI KUSURSUZ MU?
 • BAŞIMIZA GELEN İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN SEBEBİ NE?
 • NEDEN HERKES EŞİT ŞARTLARDA İMTİHAN OLMUYOR?
 • ALLAH RIZKA KEFİL İSE NİÇİN AÇLIKTAN ÖLENLER VAR?
 • KIYAMET VE ÂHİRETE İLİŞKİN SORULAR
 • İSLAM EN MÜKEMMEL DİN OLDUĞU HALDE MÜSLÜMANLAR DÜNYA ÖLÇEĞİNDE NİÇİN KÖTÜ BİR KONUMDALAR?
 • EVRENDE KÖTÜLÜKLER NİÇİN VAR?

Not: Genç Dergi’ye abone olmak için erkamyayinlari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


ALLAHIM SORULARIM VAR 

Yazar: Prof. Dr. Soner Duman

Yayınevi: Erkam Yayınları

Web Sitesi: erkamyayinlari.com

ARKA KAPAK METNİ

Evrenin Bir Yaratıcısı Olduğunu Nereden Biliyoruz? Allah Nasıl Bir Varlıktır? Allah’ın Ezelî Olmasını Nasıl Anlayabiliriz? Allah’ın Güç Yetiremeyeceği Şeyler Var mı? Allah –Hâşâ- Egoist mi? Allah’ın İbadete İhtiyacı Yoksa Niçin Bizden İbadet Etmemizi İstiyor? Allah Melekleri Niçin Yarattı? Şeytan Nasıl Bir Varlıktır, İnsan İle İlişkisi Nedir? Şeytan Niçin Var? Kur’an’ın Allah Tarafından Gönderildiğini Nereden Biliyoruz? Âhiretin Var Olduğunu Nereden Biliyoruz? Müslüman Olmadığı Halde İyi Olan Bir Kimse İçin Âhirette Kurtuluş Mümkün Değil mi? Kaza ve Kadere İman Ne Demek? Allah’ın Yaratması Kusursuz mu? Başımıza Gelen İyilik ve Kötülüklerin Sebebi Ne? Neden Herkes Eşit Şartlarda İmtihan Olmuyor? Allah Rızka Kefil İse Niçin Açlıktan Ölenler Var?

Prof. Dr. Soner Duman, gençlerin gönlünü bulandıran ve merakını celbeden birçok soruya bilgiyle, özenle ve hikmetle cevaplar sunuyor bu kitapta. Hayatın içinden örneklerle, akıcı bir üslup ve samimi bir edayla, adeta kol kola giriyor okuyucuyla, sadece zihne değil gönle de dokunuyor.

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıları da beğenebilirsiniz